Det är aldrig kört

Författare: Kristina Reftel

Det är aldrig kört! Samlingsvolym innehåller 52 uppmuntrande och inspirerande berättelser som vill inge hopp och framtidstro. Den röda tråden genom berättelserna är hoppet som aldrig dör, en envis övertygelse att vi tillsammans kan förändra världen och en tro att även när det ser som mörkast ut är det aldrig kört.

Boken innehåller samtliga berättelser från de fyra tidigare utgivna häftena, samt 10 helt nya berättelser.

Fortsätt läsaDet är aldrig kört

Våga leva våga dö: om sorg och begravningar

Författare: Carita Portuondo Andersson

Vi har alla en sak gemensamt – vi ska dö. En del lever länge och dör när de är gamla, andra dör unga.

Vi kommer någon gång i livet möta människor som sörjer. Många som sörjer berättar att vänner slutar höra av sig. Här får du veta hur du kan göra om du vill vara ett stöd för den som har förlorat någon nära.

Carita Portuondo Andersson är journalist. Hon har intervjuat många människor som förlorat familjemedlemmar. Hon har pratat med präster, psykoterapeuter, sjuksköterskor och beravningsarbetare.
I faktaboken Våga leva, våga dö har hon samlat fakta och erfarenheter från alla dem hon talat med. Du får veta vad som händer med kroppen när en människa dör, hur det går till på krematoriet och på kyrkogården och mycket mer.

”Man dör bara en gång, ett avsked kan inte göras om.”

Fortsätt läsaVåga leva våga dö: om sorg och begravningar

Tröstebok

Författare: Margaretha Zandrén-Wigren, Peter Björk

Detta är en bok om att finna tröst för sin egen sorg när en anhörig tagit sitt liv genom att läsa om andra människors möten med sorg och hur de beskriver sin smärta.

Sorg är ett förlamande tillstånd som vi sällan har någon kunskap om eller erfarenhet av. Vi får ju redan som barn lära oss att inte vara ledsna. När sorgen drabbar oss så står vi där, handfallna, paralyserade, kanske chockade men framför allt ensamma. Sorgen har olika ansikten och alla människor som drabbas finner sitt eget sätt att ta sig igenom den och hitta tillbaka till livet.

Trösteboken bygger på människors egna berättelser. Dels om vad de har drabbats av och dels vilka vägar de valt för att ta sig tillbaka till ett liv med livsglädje och stunder av lycka. Boken är en blandning av deras berättelser och betraktelser samt dikter och bilder som kan ge tröst och nya tankar.

Dessutom finns bidrag av Lena Fagéus, präst och leg psykoterapeut och av Ann-Kristin Lundmark, leg psykolog och leg psykoterapeut samt av Ullakarin Nyberg, överläkare vid Affektivt centrum S:t Görans sjukhus.

Initiativtagare till denna bok är Margaretha Zandrén-Wigren och Peter Björk.
Båda medverkar med texter i boken.

Margaretha Zandrén-Wigren sökte efter lämpliga böcker, när hon själv blev drabbad. Hon hittade ingen som kunde ge henne den tröst och hjälp som hon önskade. Hennes intention har varit att försöka skapa en bok som kan vara en tröst för andra, i liknande situationer.

Peter Björk arbetar som managementkonsult och med individuell coachning. Peter är övertygad om att alla människor bär på en inre, ofta omedveten kraft, som bland annat kan användas för att besegra tider av smärta och sorg.

Fortsätt läsaTröstebok

Döden är livsviktig: Om livet, döden och livet efter döden

Författare: Elisabeth Kübler-Ross

Detta är Elisabeth Kübler-Ross mest personliga bok. Hon berättar här om några av de nyckelepisoder i sitt liv som gjort henne till pionjär inom vården av döende och ger inblickar i sitt arbete med döende barn genom gripande och numera klassiska fallbeskrivningar. Hon beskriver också några av sina egna nära-döden upplevelser och andra andliga upplevelser som gjort henne övertygad om att livet fortsätter efter döden.

Fortsätt läsaDöden är livsviktig: Om livet, döden och livet efter döden

Tänd dina stjärnögon : vad barn har lärt mig

Författare: Lou Rossling

Lou Rossling är en av våra mest folkkära och flitiga föredragshållare. Hennes långa erfarenhet som pedagog och lärare har lärt henne att se på livet med barnens perspektiv.

Tänd dina stjärnögon tar avstamp i roliga, sorgliga och tänkvärda händelser där barn genom sitt naturliga beteende ifrågasätter oss vuxna. Genom deras frågor kan vi bli medvetna om vårt eget beteende och förändra våra prioriteringar. Barnen blir våra lärare i livskunskap.

Fortsätt läsaTänd dina stjärnögon : vad barn har lärt mig

Med mina ögon

Författare: Gordon Smith

Gordon Smith arbetar som medium för att hjälpa människor som är förkrossade och handlingsförlamade av sorg. I den här starka och inspirerande boken öppnar Gordon ett fönster in till sitt liv för att beskriva världen sedd med hans ögon. Han lotsar läsaren genom andevärlden och besvarar många av de frågor om döden som hemsöker dem som förlorat någon som stått dem nära. Många av de personer som Gordon har gett lindring och tröst ser gärna att han berättar deras historia, i boken, i hopp om att det ska hjälpa andra som upplever intensiv sorg. Gordon hoppas att denna intima och rättframma bok ska erbjuda hans tusentals läsare vishet, tröst och praktiska råd.

Fortsätt läsaMed mina ögon

Självkänsla nu!

Författare: Mia Törnblom

Hur kommer det sig att människor som utåt sett har allt – skönhet, status, förmögenhet, talang, kunskap, framåtanda, självförtroende – ändå kan känna sig misslyckade och otillräckliga? Svaret är med största sannolikhet: låg självkänsla.
Med låg självkänsla spelar det ingen roll vad vi erövrar eller hur högt vi når – vi kommer ständigt att vara rädda för att misslyckas. Vi kan inte heller uppskatta vad vi uppnått utan måste hela tiden uträtta mer. Vi klarar varken av komplimanger eller kritik – och i slutändan förlorar vi vår livslust.
För att komma till rätta med problemet är det väsentligt att känna till skillnaden mellan ”självförtroende” och ”självkänsla”:

– självförtroende: en stark tilltro till den egna personlighetens förmåga att prestera
– självkänsla: medvetenhet om den egna personlighetens värde, det vill säga mitt eget värde i mina egna ögon

I boken presenteras ett fungerande träningsprogram för självkänslan. Samma regler gäller för självkänslan som för vår fysiska kondition – vi måste öva upp den och sedan underhålla den.
Med exempel som är lätta att känna igen sig i hjälper författaren oss att riva de hinder som står i vägen för hög självkänsla och ett rikare liv. Enkelt och humoristiskt visar hon vad låg självkänsla åstadkommer och hur vi med gott humör och inte alltför mycket grubblerier kan bli medvetna om den egna personlighetens värde.
Boken kan läsas av alla som ibland känner sig osäkra och vilsna i en värld fylld av krav.

Självkänsla nu! är tänkt att fungera som en klok och trygg vän att hålla i handen när det blåser snålt.

Mia Törnblom är 38 år och arbetar som coach i personlig utveckling. Hon har själv lyckats ta sig ur ett nattsvart mörker och lever nu ett glädjerikt liv. Full av kraft och energi. Idag coachar hon företagsledare, idrottsstjärnor, skådespelare, medieprofiler, unga kvinnor som farit illa – alla som har modet att våga förändra sitt liv.

Fortsätt läsaSjälvkänsla nu!

Vägar i sorgen

Författare: Lars Björklund
Författare: Göran Gyllenswärd

Liv och förlust hör ihop. Därför är sorgen en väsentlig del av våra livsvillkor. Vägar i sorgen behandlar vanliga reaktioner på förlust och visar hur man som medmänniska kan möta den sörjande. I sorgearbetet spelar den sörjandes personlighet en avgörande roll, och här finns kopplingar till livssammanhang, tidigare förluster i livet och anknytningsmönster.

Vägar i sorgen bygger på författarnas mångåriga erfarenhet av möten med sörjande samt aktuell psykologisk kunskap. Det är en tanke- och inspirationsbok för alla som i sin yrkesverksamhet möter människor i sorg 1; psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, präster och diakoner, liksom för anhöriga och sörjande.

Fortsätt läsaVägar i sorgen

Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans

Författare: Anna Kåver

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller döma den.
I denna andra utgåva har boken omsatts med något större textgrad för att öka läsbarheten. Likaså har inledningen omarbetats.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapiform som har många inspirationskällor. Förenklat kan metoden sägas vila på kognitiv beteendeterapi och på fyra viktiga begrepp: acceptans, medveten närvaro, medkänsla och bekräftelse. I denna bok tar författaren på ett lättillgängligt sätt upp betydelsen av acceptans.

Texten är pedagogisk och lättillgänglig och innehåller rikligt med exempel och övningar. På samma sätt som böckerna Tillsammans 1; om medkänsla och bekräftelse; med Åsa Nilsonne) och Vem är det som bestämmer i ditt liv? 1; om medveten närvaro; (av Åsa Nilsonne) vänder sig Att leva ett liv, inte vinna ett krig till alla som är intresserade av personlig utveckling. Boken kan även användas som resursbok inom utbildningar och av professionellt verksamma inom psykiatrin.

Om författaren:
Anna Kåver är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi,
verksam vid Karolinska institutet och på Akademiska sjukhuset, Uppsala samt i privatmottagning.

Fortsätt läsaAtt leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans

Inte trodde jag att Svante skulle vara död så länge!

Författare: Olle Bergman

Om väntan och längtan… Om kärleken… Om insikten i aldrigheten…

Denna bok ger en djup inblick i hur det är att mista barn. Den vänder sig dels till dig som drabbad förälder, men även till närstående, samt till personer som i sin yrkesutövning möter drabbade föräldrar. För den som inte har mist barn, kan det som jag försöker beskriva, förefalla att gränsa till det osannolika. Man kan tycka att så fruktansvärt kan det väl ändå inte vara att mista sitt barn, och åtminstone inte så länge!

Boken tar även upp vad du som ”hjälpare” kan stötta med, för det finns mycket som du kan göra! En bra början är att läsa denna bok, för ju mer du förstår, desto bättre förutsättningar för att kunna stötta. Det är viktigt att komma ihåg, att det är inte mina medmänniskor som har förändrats, utan det är jag, som genom förlusten av mitt barn, kan ha kommit att få ett annat förhållningssätt… ett liv utfrån helt andra värderingar! Om du är en drabbad förälder, kommer du förmodligen att känna igen dig i många av situationerna!

Fortsätt läsaInte trodde jag att Svante skulle vara död så länge!