Inte trodde jag att Svante skulle vara död så länge!

Författare: Olle Bergman

Om väntan och längtan… Om kärleken… Om insikten i aldrigheten…

Denna bok ger en djup inblick i hur det är att mista barn. Den vänder sig dels till dig som drabbad förälder, men även till närstående, samt till personer som i sin yrkesutövning möter drabbade föräldrar. För den som inte har mist barn, kan det som jag försöker beskriva, förefalla att gränsa till det osannolika. Man kan tycka att så fruktansvärt kan det väl ändå inte vara att mista sitt barn, och åtminstone inte så länge!

Boken tar även upp vad du som ”hjälpare” kan stötta med, för det finns mycket som du kan göra! En bra början är att läsa denna bok, för ju mer du förstår, desto bättre förutsättningar för att kunna stötta. Det är viktigt att komma ihåg, att det är inte mina medmänniskor som har förändrats, utan det är jag, som genom förlusten av mitt barn, kan ha kommit att få ett annat förhållningssätt… ett liv utfrån helt andra värderingar! Om du är en drabbad förälder, kommer du förmodligen att känna igen dig i många av situationerna!