Sorgens olika ansikten

Författare: Ann-Kristin Lundmark

Det kan vara svårt att sätta ord på vad svår sorg är. Men det är viktigt att vi försöker närma oss sorgen och inte skjuter undan den. För sorg som inte bearbetas kan leda till olika problem som missbruk eller sjukdomar.

Ann-Kristin Lundmark, har skrivit en handbok i ämnet sorg. Boken kan vara en hjälp för den som arbetar i närheten av människor som drabbats, du kan också vara anhörig eller en god vän. Förutom att boken ger oss insikter om sorgens olika delar är det här en bok att återkomma till den dag sorgen dyker upp i vår närhet. Ann-Kristin Lundmark tar upp denna oundvikliga del av våra liv med enkla och varsamma ord.

Runt den som drabbas berörs många
Omkring 90.000 människor dör varje år i Sverige. Runt varje människa som dör berörs och drabbas många fler.

En tidigare hållning har varit att låta den som sörjer få vara i fred. Idag, hävdar Ann-Kristin Lundmark, behöver det inte alls vara så. Vi har behov av stöd under hela sorgeperioden, framför allt i akutläget och speciellt när det gäller svår sorg. Svår sorg kan vara den mycket oväntade som när ett barn dör, en nära anhörig dör i en olycka eller någon rycks bort väldigt oväntat.

Sorg är inte ohälsa
Sorg är inte psykisk ohälsa utan en normal reaktion. Om inte sorgen får finnas kan det leda till psykisk ohälsa. Obearbetad sorg kan även prägla familjer över tid. Men om vi lär oss mer om sorg blir vi tryggare och vi kan hantera olika kriser bättre. Självklart gör det fortfarande ont men en trygg människa tappar inte fotfästet lika lätt och kan ta sej vidare ur det svåra. Sorgens förlopp är allmängiltigt men samtidigt individuellt. Sorgen kan också kännas olika för man och kvinna. Vidare berör Ann-Kristin Lundmark barn och sorg, vad är det som hjälper och om det går att hjälpa.

Vägen vidare
Det är inte ovanligt att man blir öppen för livsåskådningsfrågor vid kriser i livet. Om man lyckas hitta ett eget uttrycks sätt; att skriva, rita eller mucisera eller på något sätt gestalta sina upplevelser kan det vara en väg att gå vidare med sitt nya liv.

Som sista kapitel tar Ann-Kristin Lundmark upp vikten av ritualer, andra religioners traditioner och även tankar om den egna begravningen.

Om författaren:
Ann-Kristin Lundmark har i sin verksamhet mött familjer och personer som drabbats vid stora katastrofer som tsunamin i Thailand och Estonias förlisning. Hon är leg. psykolog och leg. terapeut med lång erfarenhet.