Pappa! Svante är död!

Författare: Olle Bergman

Det är nästan omöjligt att finna någon tröst när man har förlorat sitt barn. Det närmaste lindring man kanske kan komma, är att känna att man inte är ensam i sorgen och att få sina tankar och känslor bekräftade av andra drabbade föräldrar i samma situation. Utifrån detta har Olle Bergman skrivit sin bok ”Pappa! Svante är död!” som handlar om att mista sitt barn. En bok som angår oss alla – inte enbart drabbade. Svante Bergman omkom i en trafikolycka, endast 17 år gammal, den 14 augusti 1997.

Olle Bergman, Svantes far, beskriver i denna bok den oerhörda förtvivlan som man som förälder upplever när man förlorar ett älskat barn. Han beskriver hur han och hans fru Anita fick söka efter Svante för att till slut få beskedet att det fanns en allvarligt skadad yngling på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. När de kommer dit visar det sig att deras son är död sedan flera timmar, utan att de blivit kontaktade. Olle avslöjar sina allra innersta tankar i det oerhörda sorgearbetet, som forfarande pågår. Han berättar om sitt avståndstagande från Gud och hur han förändrats som människa.
Han delger, oförbehållsamt, andra drabbade föräldrar vad som kan vara normalt i en onormal situation. Olle har skrivit denna bok i förhoppningen att den skall utgöra en hjälp till andra föräldrar som hamnat i samma situation som hans egen.”För mig är det viktigt att få prata om Svante. Många försöker undvika att tala om Svante, i tron att det gör mig ledsen. Till dem vill jag säga: Jag är alltid ledsen, men det bästa stöd jag kan få är att ni pratar med mig om Svante!”

Boken kan beställas hos FEBE, tel 0736-237 551.
Pris 100:- kr + porto.