Döden är livsviktig: Om livet, döden och livet efter döden

Författare: Elisabeth Kübler-Ross

Detta är Elisabeth Kübler-Ross mest personliga bok. Hon berättar här om några av de nyckelepisoder i sitt liv som gjort henne till pionjär inom vården av döende och ger inblickar i sitt arbete med döende barn genom gripande och numera klassiska fallbeskrivningar. Hon beskriver också några av sina egna nära-döden upplevelser och andra andliga upplevelser som gjort henne övertygad om att livet fortsätter efter döden.