Tröstebok

Författare: Margaretha Zandrén-Wigren, Peter Björk

Detta är en bok om att finna tröst för sin egen sorg när en anhörig tagit sitt liv genom att läsa om andra människors möten med sorg och hur de beskriver sin smärta.

Sorg är ett förlamande tillstånd som vi sällan har någon kunskap om eller erfarenhet av. Vi får ju redan som barn lära oss att inte vara ledsna. När sorgen drabbar oss så står vi där, handfallna, paralyserade, kanske chockade men framför allt ensamma. Sorgen har olika ansikten och alla människor som drabbas finner sitt eget sätt att ta sig igenom den och hitta tillbaka till livet.

Trösteboken bygger på människors egna berättelser. Dels om vad de har drabbats av och dels vilka vägar de valt för att ta sig tillbaka till ett liv med livsglädje och stunder av lycka. Boken är en blandning av deras berättelser och betraktelser samt dikter och bilder som kan ge tröst och nya tankar.

Dessutom finns bidrag av Lena Fagéus, präst och leg psykoterapeut och av Ann-Kristin Lundmark, leg psykolog och leg psykoterapeut samt av Ullakarin Nyberg, överläkare vid Affektivt centrum S:t Görans sjukhus.

Initiativtagare till denna bok är Margaretha Zandrén-Wigren och Peter Björk.
Båda medverkar med texter i boken.

Margaretha Zandrén-Wigren sökte efter lämpliga böcker, när hon själv blev drabbad. Hon hittade ingen som kunde ge henne den tröst och hjälp som hon önskade. Hennes intention har varit att försöka skapa en bok som kan vara en tröst för andra, i liknande situationer.

Peter Björk arbetar som managementkonsult och med individuell coachning. Peter är övertygad om att alla människor bär på en inre, ofta omedveten kraft, som bland annat kan användas för att besegra tider av smärta och sorg.