Snälla se mig genom mina tårar

Du frågade ”hur mår du”?
När jag svarade tårades mina ögon.
Du såg bort och började genast prata igen.
Uppmärksamheten du gav mig rann iväg.

Hur mår jag?… Jag mår bättre när folk lyssnar
men det kan hända att jag gråter en tår eller två.
Den här smärtan är obeskrivlig.
Om du inte känt den, kan du inte till fullo förstå.
Trots det behöver jag dig.
När du ser bort, när jag blir ignorerad, är jag åter ensam med den.
Din uppmärksamhet betyder mer än du någonsin kan förstå.

Egentligen är tårar inte ett dåligt tecken, vet du!
De är naturens sätt att hjälpa mig att läka,
De lättar lite på det tryck sorgen skapar.