Att vara stark

Att vara stark är inte att aldrig falla,
att alltid veta, att alltid kunna.

Att vara stark är inte att alltid hoppa
högst eller vilja mest.

Att vara stark är inte att lyfta tyngst,
att komma längst eller att alltid lyckas.

Att vara stark är att se livet som det är,
att acceptera dess kraft, att ta del av den,
falla till botten, slå sig hårt och komma upp igen.

Att vara stark är att våga hoppas när ens
tro är som svagast.

Att vara stark är att se ett ljus i mörkret och
att alltid kämpa för att nå dig.