Min starka mamma

När jag vakar över min starka mamma…
genom himlens öppna dörr,
försöker jag förklara att änglar skyddar mig nu
så som hon gjorde förr.

Men jag vet att det inte hjälper
eller lättar bördorna hon bär,
har du möjlighet gör ett besök,
och visa att du håller henne kär.

Vad hon än säger… hur hon än mår,
min starka mamma har ett hjärta
för alltid fullt av sår.

Kaye Des Órmeaux
Svensk översättning Helen S. Wirén