Förlust, sorg och vägen tillbaka

Författare: Dorothy Bullitt
Översättare: Johan Holmér

Efter en svår personlig förlust som dödsfall, skilsmässa eller arbetslöshet behöver vi ofta stöd och hjälp. Dorothy Bullitt har, med utgångspunkt i egen och andras förluster, skrivit en bok som tar upp både de praktiska och emotionella sidorna i sorge- och läkearbetet. Enkelt och rättframt, utan att väja för sentimentalitet och plågsamma upplevelser, visar hon vad vi kan göra för att ta hand om oss själva och få nytt grepp om tillvaron.

Livet är inte rättvist och ibland både grymt och svårt, men vi klarar av det mesta. Smärtan måste dock genomlevas, inte bedövas. Här presenteras några givande arbetsmetoder att hålla sig fast i för att göra det lite lättare. En tröstebok, en bok som hjälper oss att hitta vägen tillbaka.