Att lyssna

Att lyssna är att inte bara höra på,
att lyssna är att höra vad som sägs liksom vad som inte nämns.

Att lyssna är att tänka efter innan man svarar,
att lyssna är att förstå att ett svar inte alltid är önskvärt.

Att lyssna väl kan ofta vara tillräckligt som svar.

Psykolog i San Diego