Trappan

Se sorgen som en trappa där du i halva trappan står.
Att du har två vägar att välja på säkert du förstår.

Visst är det lätt att utför ta stegen, steg för steg.
Ingen kan säga att du är svag och feg.

Men när du har nått bottenplanet är vägen upp så lång.
Vänd därför mitt i trappan, börja med en gång!

Sök hjälp och tröst hos vänner som varje trappsteg känner.
Att kämpa sig uppför trappan är ej mot sorgen något svek.
Och du skall finna det ej är någon lek.

Men däruppe väntar ljuset, när du orkat dit.
Sedan kan du hjälpa andra att finna vägen dit.

Börje Sköld