Sorgen har en början

Då ni är lyckliga, skåda djupt in i era hjärtan och ni skall
finna att endast det som berett er sorg, nu ger er glädje.

Då ni är sorgsna, blicka åter in i ert hjärta och ni skall se att
ni verkligen gråter över det som en gång skänkte er glädje.

Några av er säger ”glädje är större än sorgen”
och andra säger ”nej, sorgen är större”.
Men jag säger er att de är oskiljaktiga.

Tillsammans kommer de och när den ene sitter ensam med
er vid bordet, kom då ihåg att den andre sover i er säng.
I sanning, ni är som en våg mellan er sorg och er glädje!