Sinnesrobönen

Gud mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Reninhold Niebuhr