Om jag verkligen brydde mig om dig

skulle jag se dig i ögonen när du talar till mig
skulle jag tänka på vad du säger,
snarare än vad jag ska säga när du slutat
skulle jag höra dina känslor tillsammans med dina ord

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag lyssna utan att försvara mig
skulle jag höra utan att bestämma om du har rätt eller fel
skulle jag fråga dig varför
och inte bara när och var

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag släppa in dig bakom mitt yttre
skulle jag berätta för dig vad jag hoppas,
drömmer, fruktar, lider av
skulle jag berätta när jag gjorde bort mig
och när det gick bra

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag skratta med dig men inte åt dig
skulle jag tala med dig men inte till dig
och jag skulle veta när det är tid att vara tyst

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag inte klättra över dina murar
skulle jag vänta utanför tills du släppte in mig genom porten
skulle jag inte låsa upp dina hemligheter
skulle jag vänta tills du gav mig nyckeln

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag älska dig i alla fall
men jag skulle be om det bästa du kan ge och
försiktigt dra fram det ur dig

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag lägga handboken åt sidan och lämna
mina lösningar hemma,
förställningarna skulle upphöra
Vi skulle vara oss själva

Okänd