Jag ser

Jag ser att du är trött
men jag kan inte gå alla steg för dig
Du måste gå dem själv
men jag vill gärna gå dem med dig

Jag ser att du har det svårt
men jag kan inte gråta alla tårar för dig
Du måste gråta dem själv
men jag vill gråta med dig

Jag ser att du vill ge upp
men jag kan inte leva livet för dig
Du måste leva det själv
men jag vill leva med dig~

Av Björn Eidsvaag