Det viktiga i livet!

En professor stod inför sina filosofistudenter med några föremål på
bordet framför sig. När lektionen började lyfte han under tystnad upp
en mycket stor och tom majonnäsburk av glas och började fylla den
upp till kanten med golfbollar. Han frågade sedan sina studenter om
burken var full. Studenterna samtyckte till att den var det.

Då lyfte professorn upp en ask med småsten och hällde dem i burken.
Han skakade den lätt. Småstenarna rullade ner i tomrummen mellan
golfbollarna. Återigen frågade han studenterna om burken var full.
De höll med om att den var det.

Därefter lyfte professorn upp en ask med sand och hällde sanden i burken.
Naturligtvis fyllde sanden upp resten av tomrummen. Han frågade ännu
en gång om burken var full. Studenterna svarade med ett enhälligt JA.

Då lyfte professorn fram två koppar kaffe som stått under bordet och
hällde deras innehåll i burken, vilket effektivt fyllde upp det återstående
tomrum som kunde finnas kvar mellan sandkornen. Studenterna skrattade.

Nu, sa professorn medan skratten klingade ut, vill jag att ni påminns
om att den här burken representerar ert liv. Golfbollarna representerar de
viktiga sakerna. Familj, barn, hälsa och annat som ligger passionerat
i ert hjärta. Sådant som – om allt annat gick förlorat och bara
dessa återstod – ändå skulle uppfylla och berika ert liv.

Småstenarna representerar andra saker som betyder något, som ett hem,
jobb och bil. Sanden representerar allt annat – småsakerna.

Om ni lägger sanden i burken först, fortsatte professorn, går det inte att
få plats med golfbollarna eller småstenarna. Samma sak är det med livet.
Om du lägger all tid och energi på småsaker finns det inte plats
för det som är viktigt för dig.

Så… var uppmärksam på det som är oumbärligt för din lycka och
förnöjsamhet. Umgås med dina barn. Ta med din partner ut på middag.
Ägna en omgång åt det som gör dig passionerad. Tids nog kan du
städa huset och annat som är mindre viktigt.

Ta hand om golfbollarna först – sakerna som verkligen betyder något.
Återställ det som är viktigast i ditt liv. Resten är bara sand.

En av studenterna räckte upp handen och frågade vad kaffet representerade.

Professorn log. Jag är glad att du frågar. Kaffet finns med för att
visa er att hur fullt och pressat ert liv än känns, så finns det alltid plats
för en fika med en vän.”